Alla coronastöd för företag 2021

Coronastödet för företag och företagare på grund av Covid-19 fortsätter att rullas ut även nu under 2021. Smartekonomi.se ska därför visa dig vilka coronastöd, bidrag och skattelättnader som kan hjälpa dig som är företagare även under detta år.

Det är knappast förvånande att staten fortsätter att stödja företagen eftersom coronapandemin och dess negativa ekonomiska effekter knappast är över. Och dessa åtgärder gynnar inte bara företagarna. Om ditt företag försätts in konkurs på grund av corona blir ju folk arbetslösa och det påverkar massor av arbetstagare. Det är alltså i allas intresse att så många företag som möjligt överlever coronakrisen. 

Alla coronastöd för företagare 2021 

Nu ska vi visa dig vilka coronastöd företag kan ansöka om nu i 2021. Det är rätt många, men det viktigaste stödet för många företag är förmodligen omställningsstödet och omsättningsstödet. Så vi börjar att skriva om dem.

Omställningsstödet – för alla företag

Det statliga omställningsstödet vänder sig till företag som tappat en stor del av sin omsättning på grund av coronapandemin. Detta coronastöd kan alla slags företag ansöka om, alltså enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. Omsättningsstödet hjälper till att betala en del av företagets fasta kostnader under stödperioderna. Hur mycket företaget måste ha förlorat i omsättning beror på vilken stödperiod man ansöker om. Eftersom det inte längre går att ansöka om omställningsstöd för perioden mars – juli 2020 fokuserar vi på det aktuella stödet som gäller från augusti 2020 till februari 2021. 

Så här mycket måste företaget ha tappat i omsättning och så stor del av företagets kostnader täcker omsättningsstödet: 

  • Augusti – oktober 2020. Företaget måste ha tappat minst 40% i omsättning och ersättningen är 75% av företagets fasta kostnader. 
  • November – december 2020 och januari – februari 2021. Omsättningstappet måste vara minst 30% och ersättningen är 90% av de fasta kostnaderna.

Ansökan om omsättningsstödet gör du här på skatteverkets hemsida. Observera att det är mycket troligt att företag även kommer att kunna ansöka om omställningsstöd för perioden mars – april 2021. Regeringen har föreslagit det.

Omsättningsstöd för enskild firma och handelsbolag

Det finns även ett coronastöd för enskild firma och handelsbolag som kallas för omsättningsstöd. Detta stöd tar bara hänsyn till omsättningstappet och påverkas inte av företagets kostnader som omsättningstödet gör. Om din enskilda firma eller ditt handelsbolag tappat en stor del av sin omsättning på grund av pandemin får du ersättning, vare sig ditt företag har höga fasta utgifter eller inte. Skulle ditt företag redan ha fått omställningsstöd (för den period du ansöker om) dras det av från omsättningsstödet. 

Nu ska vi på Smartekonomi.se visa hur mycket ditt företag måste ha förlorat i omsättning för att det ska få ett omsättningsstöd. Vi anger även hur stor del av omsättningstappet stödet täcker. 

  • Augusti – oktober 2020. Företaget måste ha tappat minst 40% i omsättning och ersättningen är 70% av omsättningstappet. Maxbelopp för denna period är 72 000 kr.
  • November – december 2020 och januari – februari 2021. Omsättningstappet måste vara minst 30% och ersättningen är 70% av tappet. Maxbeloppet är 48 000 kr för perioden november till december och lika mycket för januari och februari. 

Ansökan om omsättningsstöd gör du här hos Boverket.

Korttidspermittering kvar till i juni 2021

Statens stöd för korttidspermitteringar kommer att finns kvar till 23 juni 2021. Och ersättningen i sin nuvarande form kommer att gälla fram till april 2021. Subventioneringen innebär att arbetstagaren behåller 88% av sin ordinarie lön och arbetsgivaren får en minskad lönekostnad på 72%. Observera att om någon ska kunna permitteras måste arbetstagaren och arbetsgivaren vara överens om det. 

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Företag som har eller anställer personal som är 18 – 23 år gamla behöver bara betala 19,73% i arbetsgivaravgift för denna personal. Målet med detta är ung arbetskraft inte ska drabbas så hårt av coronapandemin. Ja, det är ju inte alltid så lätt för unga att få ett jobb och nu när pandemin härjar för fullt blir det knappast lättare. 

Ersättning vid sänkt hyra för företag i utsatta branscher

Hyresvärdar som hyr ut lokaler till företag som drabbats hårt av Covid-19 pandemin, t ex restauranger, kan få ersättning om de sänker hyran. Från januari till mars 2021 är ersättningen 50% av hyressänkningen. Visst förlorar hyresvärden ändå en del av sina hyresintäkter om de sänker hyran, men det kanske ändå är bättre än att låta hyresgästen försättas i konkurs. Det kan ju göra att hyresvärden står helt utan hyresgäst.

Staten tar mer ansvar för sjukskrivningar

Företag som har högre sjuklönekostnader än vad som anses normalt ska få ett ekonomiskt statligt coronastöd via försäkringskassan. Och från och med 15 mars gäller nya tillfälliga regler för sjukförsäkringen. En anställd som blir sjuk ska inte drabbas av någon karensdag och läkarintyg kommer inte att krävas förrän sjukdag 15. Egenföretagare som blir sjuka kommer också att få 810 kr/dag i ersättning från Försäkringskassan under de 14 första sjukskrivningsdagarna. 

Målet med dessa åtgärder är dels att det ska minska smittspridningen och belastningen på sjukvården, dels minska de ekonomiska konsekvenserna för företagare. 

Övriga coronastöd

  • Företag kan få anstånd med skatteinbetalningar (moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt) i upp till 7 månader (7 redovisningsperioder). 
  • Nedstängningsstöd för företag som är tvungna att stänga sin verksamhet på grund av pandemilagen. Stödet täcker i så fall 100% av företagets fasta kostnader, inklusive lönekostnader.
  • Statlig lånegaranti till små och medelstora företag, den så kallade företagsakuten. Om ditt företag behöver ett företagslån går staten (via Riksgälden) in som garant för 70% av lånet. Det gör det enklare att få lånet beviljat. Denna garanti gäller fram till juni 2021. Läs om hur det går till här på Riksgäldens hemsida
  • Lättare att få krediter än tidigare hos Almi, AKN och SEK. Läs om hur det går till hos Almi härEKN här och SEK här
  • En skattereduktion för företag som investerar i inventarier gäller också för alla investeringar som görs under 2021. Syftet med det är att det ska förbättra den ekonomiska återhämtningen när coronakrisen är över. 
  • Under hela 2021 ska inte fri parkering på arbetsplatsen och gåvor till anställda (upp till 1000 kr) förmånsbeskattas.

Uppdaterad 2021-03-22