Du läser väl igenom låneavtalet ordentlig?

Du läser väl alltid igenom hela låneavtalet och förhandsinformationen noggrant innan du tar ett lån? Inte det? I så fall är du inte ensam. Det är så lätt att bara skumma igenom det viktigaste och sedan strunta i resten. Men det är faktiskt ganska bra att läsa igenom både låneavtalet och förhandsinformationen innan du skriver under ditt avtal. Då vet du vad som händer om du blir försenad med en betalning eller vad som gäller om du vill lösa ditt lån i förtid, för att ge två exempel.

Det är förvisso inte hela världen om du redan tagit ett lån utan att ha lusläst låneavtalet. Många saker som står i låneavtalet är lagstadgade och är inget kreditgivaren kan påverka. De kan t ex inte ge dig en förseningsavgift på flera tusen kronor, höja räntan hur mycket som helst även om den är rörlig och inte heller säga upp ditt lån när de känner för det. Däremot finns det ingen lag som säger att du har rätt att få några betalningsfria månader om året och sånt kan ju vara bra att veta i förväg. Det är inte heller fel att få lite koll på hur räntan kan förändras (om den är rörlig) och vilka avgifter du måste betala om du blir försenad med en räkning.

Det viktigaste i låneavtalet

Åtminstone det här bör du alltid kolla upp innan du tecknar ett låneavtal:

 • Antal betalningstillfällen.
 • Räntan, både den nominella och den effektiva räntan. Du bör också kolla upp hur räntan kan förändras under löptiden, såvida lånet har en rörlig ränta.
 • Vilka avgifter lånet har. 
 • Om du vill ha möjlighet att slippa någon månadsbetalning är det såklart bra att kolla upp om kreditgivaren erbjuder betalningsfria månader.

Men det bästa är naturligtvis att läsa igenom hela låneavtalet och förhandsinformationen innan du tar ett lån. Nu ska Smartekonomi.se visa dig vad låneavtalet innehåller så ser du varför det kan vara bra att läsa igenom det ordentligt. Efter det ska vi kolla närmare på vilka krav som ställs på förhandsinformationen.

Det här ska finnas med i alla låneavtal

Det här ska låneavtalet ska innehålla: 

 • Vilken sorts kredit det handlar om. Är det ett lån utan säkerhet, en kontokredit eller ett bolån? 
 • Lånebelopp.
 • Löptid, alltså hur länge du ska betala tillbaka på lånet. Det ska även stå hur många inbetalningar du ska göra, storleken på dessa och hur stor del av inbetalningarna som består av ränta, amortering och avgifter. 
 • Om lånet har en eller flera betalningsfria månader om året och om ett utnyttjande av dessa innebär en högre månadsbetalning efter utnyttjandet eller om löptiden förlängs. 
 • Information om vad för nominell ränta lånet har, dvs vill säga info om årsräntan. Det ska även stå om räntan är rörlig eller fast. Om räntan är rörlig ska det vara angivet hur den följer referensräntan eller referensindex. Även den effektiva räntan ska stå angiven. 
 • Alla avgifter som följer med lånet ska anges, t ex uppläggningsavgift, aviavgifter, administrativa avgifter och avgifter för autogiro, samt dröjsmålsränta och andra förseningsavgifter. 
 • Om lånet kräver en säkerhet ska det stå med, samt information om ränteskillnadsersättning om du tar ett bundet bolån. 
 • Din rätt att lösa ditt lån i förtid och hur du gör det ska vara angivet. Du har alltid rätt att lösa ditt lån är du vill och även göra extraamorteringar om du känner för det. 
 • Information om ångerrätt.
 • Information om under vilka omständigheter kreditgivaren har rätt att säga upp ditt lån. 
 • Dina rättigheter att göra invändningar mot kreditgivaren.
 • All lagstadgad förhandsinformation ska också finnas med. Vad den ska innehålla kommer vi att titta på nu. 
 • Kreditgivarens namn, organisationsnummer och adress. 

Så ser förhandsinformationen ut

Redan innan du ansöker om ett lån har du rätt att få förhandsinformation om lånet. Om inte annat står det med i ditt låneavtal som du kan läsa igenom innan du skriver under det, vare sig du gör det med BankID online eller skriver under ett pappersavtal. Kvar på förhandsinformation gäller för alla slags krediter, inte bara privatlån.

SEKKI – standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Förhandsinformationen ska lämnas i form av ett formulär som kallas SEKKI, vilket står för standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Det kan ges till dig i pappersform eller elektronisk form. Många kreditgivare har även denna information på sina hemsidor. I praktiken innehåller SEKKI all den information vi skrev om ovan.

Om du lånat på distans och inte kan få denna information innan avtalsavslutet, ska du få förhandsinformationen på en gång efter att avtalet har slutits. Du har ju även två veckors ångerrätt när du tecknar ett låneavtal på distans, så om du inte gillar det som står i förhandsinformationen är det bara att utnyttja ångerrätten. 

Lägre krav vid korta kontokrediter

Reglerna för kontokrediter som ska betalas tillbaka inom tre månader behöver kreditgivaren inte ge dig lika mycket information om. Det kan handla om kontokrediter som erbjuds av snabblångivare, alltså krediter som i praktiken är snabblån eller SMS lån. 

Den enda förhandsinformation som behöver anges vid sådana här krediter är: 

 • Vad för sorts kredit det är.
 • Lånebelopp och löptid.
 • Kreditränta, avgifter och dröjsmålsränta. 
 • Ett representativt exempel där även den effektiva räntan anges. 

Källor:

Konsumenternas – Låneavtal

Konsumenternas – Förhandsinformation

Publicerad 2021-05-26

Läs också

Bankernas bryttider

Om du ska göra en överföring från din bank till en mottagare som har ett …