Insättningsgarantin – så fungerar den

Den statliga insättningsgarantin infördes för att skydda de pengar folk och företag har hos banken och andra finansinstitut. Tack vare insättningsgarantin förlorar du inte de pengar du har på dina konton om din bank skulle försättas i konkurs. De flesta bankkonton inom EU (och i många andra länder) skyddas också av insättningsgarantier, så Sveriges insättningsgaranti är inte på något sett unik.

Orsaken till att insättningsgarantin finns är att du ska våga spara dina pengar hos banken och att du inte drabbas om din bank går i konkurs. Om folk skulle förlora sina pengar efter en bankkonkurs skulle inte bara bankkunderna drabbas, hela samhällets ekonomi skulle komma i obalans med en möjlig ekonomisk kris som följd. Inte minst Cyperns bankkris 2013 vittnade om detta. 

I denna artikel ska vi visa dig:

 1. Hur den svenska insättningsgarantin fungerar.
 2. Hur du får din ersättning om din bank försätts i konkurs.
 3. Vem som kan får ersättning.
 4. Vilka konton som skyddas av garantin.
 5. Hur du tar reda på vilka banker och andra finansinstitut som är anslutna till insättningsgarantin.
 6. Vad som händer om du har pengar hos en utländsk bank i Sverige och banken går i konkurs.
 7. Vad som händer om du har pengar på en svensk bank utomlands.

Så fungerar insättningsgarantin

Nu ska vi på Smartekonomi.se visa dig hur insättningsgarantin fungerar utan att krångla till det alltför mycket.  

 • Du får 100 % i ersättning för de pengar du förlorat upp till 950 000 kr om din bank är ansluten till insättningsgarantin. Tidigare fick man som mest 100 000 Euro, men det har ändrats. 
 • Insättningsgarantin gäller per person och bank. Det innebär att a) Om du har flera bankkonton hos samma bank får du i alla fall inte mer 950 000 kr i ersättning, b) Om du t ex delar ett sparkonto med din sambo får ni en ersättning på max 1 900 000 kr, alltså 950 000 kr var. c) Om du sparar på två banker och/eller finansinstitut och båda försätts i konkurs får du en maximal ersättning på 950 000 kr per bank
 • Du får även ersättning för den ränta du förlorat fram till den dag du får dina pengar. 
 • Det spelar ingen roll om du har haft skulder (lån eller andra krediter) hos banken, du får ersättning för vartenda öre upp till 950 000 kr ändå. Det är inte så att de lån du hade kvittas mot dina sparpengar.
 • Om du har mer pengar än 950 000 kr hos en och samma bank finns det möjlighet att ansöka om en högre ersättning (upp till 5 000 000 kr). En sådan ansökan beviljas dock bara om summan är kopplat till någon livshändelse, t ex bostadsförsäljning, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, invaliditet eller arv. 

Så får du ersättning

Om banken eller institutet du sparar på försätts i konkurs behöver du faktiskt inte göra någonting alls för att få din ersättning, det ordnar Riksgälden åt dig. Så här fungerar det:  

 1. Din bank försätts i konkurs.
 2. Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska gälla, det brukar ske samma dag som konkursen sker. 
 3. Inom några dagar kontaktar Riksgälden dig om din ersättning. 
 4. Inom 7 arbetsdagar efter att insättningsgarantin börjat gälla får du din ersättning. Riksgälden betalar ut pengarna på det sätt de anser vara lämpligt. Ofta öppnar de ett nytt bankkonto åt dig i en annan bank där pengarna sätt in. 

Vem skyddas av insättningsgarantin?

Insättningsgarantin gäller för:

 • Alla privatpersoner i Sverige, även omyndiga. Således ersätts även dina barns sparkonton.  
 • Juridiska personer, t ex företag och dödsbon. Skulle du ha ett företag får ditt företag alltså ersättning för de pengar det har på sitt företagskonto. Däremot får inte landsting, kommuner och statliga myndigheter någon ersättning via insättningsgarantin, inte heller finansiella institut. 

Vilka konton skyddar garantin?

Alla slags bankkonton skyddas av insättningsgarantin om institutet är anslutet till garantin, t ex dessa: 

 • Vanliga transaktionskonton/lönekonton. 
 • Sparkonton, oavsett det handlar om fasträntekonton eller månadssparkonton
 • Klientmedelskonton, t ex om du har pengar på ett klientmedelskonto hos ett värdepappersbolag. I sådana fall får du ersättning för den summa som just du har tillgodo hos värdepappersbolaget. 

Vilka banker och institut skyddas?

Än så länge har vi inte drabbats av några bankkonkurser i Sverige, men ingen kan med säkerhet säga att det aldrig någonsin kommer att hända. Tack och lov är de flesta banker och finansinstitut i Sverige anslutna till insättningsgarantin, men inte alla. Det är därför viktigt att du kollar upp om din bank eller ditt finansinstitut är ansluten, vilket du kan göra här på Riksgäldens sida.

Skulle du t ex spara på ett sparkonto hos ett institut som inte är ansluten till insättningsgarantin förlorar du alla dina sparpengar om institutet går i konkurs. Nu finns det förvisso folk som sparar pengar hos sådana institut ändå eftersom de ofta ger en mycket högre sparränta. Och visst, det kanske du också kan göra om du är villig att gambla lite, precis som folk gör när de placerar pengar i osäkra aktier, men annars bör du helst undvika det.

Om du sparar på ett utländskt institut i Sverige

Okej, du får alltså ersättning från staten om du sparar på ett finansinstitut som omfattas av den statliga insättningsgarantin, men vad händer om du sparar hos en utländsk bank som har en filial i Sverige? Då ska du få ersättning från det land där institutet är registrerat. 

Överlag högre insättningsgaranti i utländska filialer

Om landet där institutet är registrerat har ett högre tak för sin insättningsgaranti än Sverige får du en högre ersättning än om du skulle sparat på ett svenskt institut om du hade mer än 950 000 kr på sparkontot. I de flesta EU-länder är ersättningen 100 000 euro, vilket i dessa tider (2020) innebär att de överlag är generösare än Sverige. Det är först när 1 euro kostar mindre än 9,50 kr som insättningsgarantin i Sverige blir mer fördelaktig. 

Således behöver du inte dra dig för att spara pengar hos en utländsk bank som har en filial i Sverige, snarare tvärtom.

Om insättningsgarantin är lägre

Skulle institutets hemland ha ett lägre ersättningstak blir den maximala ersättningen såklart lägre än i Sverige. Det finns dock 6 stycken utländska institut som är godkända för kompletterande ersättning i Sverige. Om du sparar på någon av dessa institut täcker den svenska insättningsgarantin mellanskillnaden upp till 950 000 kr.

Följande filialer är godkända för kompletterande ersättning: 

 • Nordea Bank Abp
 • Danske Bank A/S
 • Ålandsbanken Abp
 • DNB Bank ASA
 • Catella Bank
 • Express Bank 

Om du sparar på ett svenskt finansinstitut utomlands

Men vad händer om du har dina sparpengar hos en utländsk filial till ett svenskt finansinstitut? Om du till exempel sparar hos Swedbank i Norge? Då får du ersättning från den Svenska insättningsgarantin, men med samma ersättningsbelopp som insättningsgarantin har i Norge har. Norge har 100 000 euro som tak, så även om det är Sverige som ersätter dig får du 100 000 euro i ersättning om du har motsvarande 100 000 euro eller mer på bankkontot.

Vanliga frågor

Vad är insättningsgaranti? 

Om den bank du har pengar hos skulle gå i konkurs ersätter staten de pengar du förlorar via insättningsgarantin. 

Hur mycket får jag i ersättning?  

Du får ersättning för alla pengar du förlorar upp till 950 000 kr per bank som försätts i konkurs. Skulle du dela konto med något är den maximala ersättningen det dubbla. 

Skyddas alla konton av insättningsgarantin? 

Ja, alla kontot du har hos banken skyddas av insättningsgarantin, t ex lönekonton och sparkonton. Men det finns finansinstitut vars konton inte skyddas av insättningsgarantin alls. På Riksgäldens hemsida kan du se vilka institut som är anslutna till insättningsgarantin.  

Hur och när får jag min ersättning? 

Strax efter konkursen kontaktar Riksgälden dig, du behöver alltså inte kontakta dem. De ser till att du får pengarna inom 7 arbetsdagar och oftast sätt pengarna in på ett bankkonto hos en annan bank som de öppnar åt dig.  

Vad händer om jag sparar i en utländsk bank i Sverige? 

Om du har pengar hos en utländsk bank/institut som har en filial i Sverige får du ersättning via det andra landets insättningsgaranti. Ersättningen är 100 000 euro i de flesta andra europeiska länder. 

Vad händer om jag sparar i en svensk bank utomlands?  

Då får du ersättning via den svenska insättningsgarantin. Skulle bankens hemvist ha en högre insättningsgaranti än den svenska är det denna ersättning som gäller, trots att det är den svenska staten som ersätter dig. 

Källa: Riksgälden – Så fungerar insättningsgarantin

Publicerad 2020-09-10