Investerarskyddet – skyddar dina värdepapper

Om du sparat pengar i värdepapper på en bank som försätts i konkurs kan du få ersättning via investerarskyddet (dock högst 250 000 kr), men bara i värsta fall. Egentligen ska du inte förlora något alls eftersom värdepapperna inte är bankens, det är dina.

Investerarskyddet – en extra säkerhet

Alla dina värdepapper ska hållas åtskilda från bankens egna tillgångar eftersom det är dina tillgångar och inte bankens, och det är bara bankens tillgångar som påverkas vid en konkurs. En bank eller ett finansinstitut får enligt lag aldrig blanda ihop sina egna tillgångar med kundernas. Om det ändå skulle hända, på grund av brottlighet eller slarv, får du ersättning via investerarskyddet. Det är en extra säkerhet utifall det finansinstitut du sparar på har strular till det eller hållt på med oegentligheter. 

Observera att investerarskyddet bara skyddar värdepapper, inte vanliga sparkonton med likvida medel. Dessa kontot skyddas av insättningsgarantin istället och ger en ersättning upp till 950 000 kr.

Om du har ett investeringssparkonto skyddas dina likvida medel (rena pengar) av insättningsgarantin och dina värdepapper av investerarskyddet. Men som sagt, om banken skött sig förlorar du inte ett enda värdepapper vid en konkurs. 

Så fungerar investerarskyddet 

Men hur fungerar investerarskyddet egentligen? Vilka värdepapper skyddas? Får vem som helst ersättning om det skulle behövas? Det och många andra frågor ska du få svar på nu. Så här fungerar investerarskyddet: 

 • Investerarskyddet gäller om du inte kan få loss de värdepapper du har på en bank eller ett finansinstitut som försatts i konkurs. 
 • De värdepapper som skyddas är aktier, obligationer, optioner, terminer, konvertibla skuldebrev samt aktieobligationer och andra sammansatta produkter. Även värdepapper i fonder skyddas samt pengar som institutet tagit emot inför ett köp eller efter en försäljning. 
 • Investerarskyddet gäller inte för kapitalförsäkringar, pensionsförsäkringar och liknande försäkringslösningar eftersom de inte räknas som finansiella instrument. 
 • Du får maximalt 250 000 kr i ersättning om du inte lyckas få loss dina värdepapper. Om marknadsvärdet för dina aktier t ex är 129 000 kr vid konkursen är det denna summa du får. Skulle du ha mer än 250 000 kr får du ingen ersättning för beloppet över det. Men åter igen, det gäller bara om banken rört ihop sina tillgångar med dina, vilket inte är inte tillåtet. Annars får du behålla alla värdepapper oavsett hur mycket de är värda. 
 • Om du äger en depå tillsammans med någon, t ex din partner, får ni maximalt 250 000 kr var. Ersättningen gäller nämligen per kund, inte per depå. 
 • Ersättningen beräknas efter marknadsvärdet på dina värdepapper vid konkurstillfället. Om dina aktier skulle öka eller minska i värde efter konkursen tar man ingen hänsyn till det.  
 • Investerarskyddet gäller för bankens alla kunder, dvs privatpersoner, företag och andra juridiska personer som dödsbon. 

Detta händer med ditt sparande vid en konkurs

Nu ska vi på Smartekonomi.se avslutningsvis titta på vad som händer om den bank du har sparande hos försätts i konkurs:

 1. Banken eller finansinstitutet du har värdepapper hos försätts i konkurs. 
 2. Konkursförvaltaren ser till att dina tillgångar, i form av värdepapper, tas ut från institutet och når dig. Om banken/finansinstitutet misskött sig och blandat ihop kundernas tillgångar med sina egna kontaktar konkursförvaltaren Riksgälden som beslutar att investerarskyddet ska gälla. 
 3. Riksgälden kontaktar dig och alla andra kunder som har haft värdepapper hos banken/institutet. De förklarar vad som gäller och hur du får din ersättning.
 4. Du gör en skriftlig ansökan om ersättning till Riksgälden, något som måste göras inom ett år från att banken gick i konkurs. Om du även har haft pengar på vanliga bankkonton får du ersättning via insättningsgarantin, men den behöver du inte ens ansöka om. Det ordnar Riksgälden åt dig. 
 5. Inom några veckor har du förmodligen fått din ersättning. Det brukar sällan ta längre tid än två veckor.

Källor:

Riksgälden – Så fungerar investerarskyddet

Konsumenternas – Investerarskydd

Publicerad 2020-10-02