Är ditt företag kreditvärdigt?

Ett företag som har god kreditvärdighet har sällan några problem att upprätta avtal med andra företag, betala på faktura eller ta ett företagslån. Det är därför det är så viktigt att ditt företag är kreditvärdigt. 

Precis som för privatpersoner bestäms kreditvärdigheten för företag dels av den nuvarande ekonomiska situationen, dels av den ekonomiska historiken. Ett företag som har en god soliditet och likviditet, ett bra resultat och inte har haft några betalningsproblem tidigare har således en bra kreditvärdighet. 

Men hur vet du om ditt företag räknas som kreditvärdigt eller inte? Vad är det som påverkar den? Det ska vi visa dig nu. Sånt här är kan nämligen vara bra att veta innan man t ex ansöker om ett företagslån eller tecknar ett avtal. Och när du väl känner till det här har du även möjlighet att förbättra företagets kreditvärdighet.

Om du vill ta reda på exakt hur ditt företags kreditvärdighet ser ut är det bara att ta en kreditupplysning på det, t ex hos UC, Creditsafe eller Bisnode.

Läs gärna även vår artikel om hur kreditvärdigheten för privatpersoner bedöms. Det kan vara bra att veta om ditt företag ska ta en kredit eftersom de flesta kreditgivare även tittar på företrädarnas ekonomi.

Så bedöms kreditvärdigheten för ditt företag

Nu ska Smartekonomi.se visa de viktigaste faktorerna som påverkar ditt företags kreditvärdighet. 

Antal årsredovisningar och bokslut

Ett nystartat företag som inte har hunnit göra någon årsredovisning alls har sällan någon bra kreditvärdighet. Utan årsredovisning är det mycket svårt att bedöma företaget eftersom inga siffror över resultat och tillgångar existerar än. 

Om du ska starta ett företag och har möjlighet att välja ett förlängt räkenskapsår bör du således inte göra det. Det är bättre att du får fram en årsredovisning så snabbt som möjligt, inte minst om du funderar på att ta ett företagslån inom snar framtid. De flesta kreditgivare brukar vilja att företaget har gjort minst ett årsbokslut för att de ska bevilja ett lån. En del vill gärna att man har gjort två eller fler årsbokslut.

Ju fler bokslut ett företag har gjort desto bättre brukar kreditvärdigheten bli. Om du t ex har tre årsbokslut bakom dig och det senaste bokslutet var sämre än de två föregående är det oftast bättre än att bara ha ett enda dåligt bokslut. Då kanske kreditgivaren tror att ditt företag haft en tillfällig svacka. Naturligtvis påverkar det sämre resultatet företagets kreditvärdighet negativt, men förmodligen inte lika mycket som ett enda dåligt bokslut hade gjort. 

Företagets resultat

Ett företag som har ett bra resultat får naturligtvis bättre kreditvärdighet än ett med dåligt resultat. Alla företag strävar såklart efter att få ett så bra resultat som möjligt. Vi behöver således knappast uppmuntra dig att förbättra resultatet så att ditt företag får en bättre kreditvärdighet. Du kan förvisso tänka på att skära ner på företagets utgifter i den mån det går om du vill förbättra den så fort som möjligt. 

Företagets soliditet och eget kapital

Den andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital är företagets soliditet. Om företagets tillgångar nästan helt finansierats med eget kapital påverkas företagets kreditvärdighet positivt. Även om många företag ofta behöver finansiera en del av verksamheten med företagslån är det alltså bra att investera en del av det egna kapitalet i företaget. 

Om ett företag har en god soliditet med gott om eget kapital visar det att företaget inte har några problem att betala fakturor och lån, det har helt enkelt en god kreditvärdighet. 

Företagets kredithistorik

Naturligtvis påverkar även företagets kredithistorik kreditvärdigheten. När någon tar en kreditupplysning på ditt företag syns t ex om det har betalningsanmärkningar. Det är en tydligt indikation om att företaget betalningsproblem tidigare.

I kreditupplysningen kan man även se hur många förfrågningar som gjorts på ditt företag under det senaste året. I vissa fall kan det påverka kreditvärdigheten negativt, men det beror på vilka som gjort förfrågningarna. Det är ju inte ovanligt att företag som man vill göra affärer med tar kreditupplysningar och det spelar ingen större roll. Däremot kan många förfrågningar på grund av låneansökningar var negativt. 

Tänk bara på att en förfrågan som gjort hos t ex kreditupplysningsföretaget Bisnode inte syns i UC:s register. Det påverkar således inte kreditbedömningen när någon tar en kreditupplysning hos UC. 

Styrelseledamöternas engagemang

Även vilka som sitter i styrelsen kan ha inverkan på företagets kreditvärdighet. Skulle det finnas styrelseledamöter som sitter (eller suttit) i styrelser i andra företag kan det vara negativt om de varit inblandade i konkurser och företag med dålig ekonomi. Det är alltså viktigt att de som sitter i styrelsen har ett bra förflutet och inte är involverade i företag som riskerar att hamna i obestånd. 

Kreditupplysning på företag – så ser den ut

Det vanligaste sättet att ta reda på ett företags kreditvärdighet är att ta en kreditupplysning på företaget. Vi ska därför visa dig vad för information en kreditupplysning på företag kan innehålla.

I detta exempel har vi valt att titta på UC:s kreditupplysning men informationen ser ungefär likadan ut hos de andra kreditupplysningsföretagen. Observera att vi inte går igenom precis allt kreditupplysningen innehåller utan fokuserar bara på de viktigaste delarna.

  • Allmän företagsinformation, t ex företagsnamn, organisationsnummer, företagsform, antal anställda, arbetsgivaravgifter, bankgironummer och adress. 
  • Riskklass och riskprognos. Alla företag graderas efter en skala på 1 till 5 och den bästa riskklassen är 5. Nystartade företag som inte har gjort ett bokslut än hamnar oftast i riskklass 1. Man ser även vilka riskklasser företaget haft tidigare och utifrån denna information gör UC även en riskprognos. 
  • Information om företagets ekonomi som hämtats från de tre senaste boksluten, t ex nettoomsättning, resultat, eget kapital, soliditet och kassalikviditet. Alla nyckeltal finns med och har hämtats från resultaträkningen och balansräkningen. 
  • Antalet krediter och storleken på dessa. 
  • Uppgifter om styrelsen. Här ser man även om någon i styrelsen varit inblandad i en konkurs, vilka som tidigare lämnat styrelsen och vilka som tillkommit, vilka som har andra bolagsengagemang, har betalningsanmärkningar och har skulder hos Kronofogden. 
  • Information om eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden och eventuella betalningsanmärkningar. 

Publicerad 2020-01-25