Olika sorters amortering

När du har ett lån betalar du tillbaka på det vid flera betalningstillfällen, det kallas för att amortera på lån. Oftast sker amorteringarna månadsvis och vid dessa tillfällen betalar man även ränta och eventuella avgifter.

Det finns flera olika sätt att amortera på sitt lån. Den vanligaste amorteringsmodellen för privatlån är amortering med annuitet. Bolån, däremot, brukar oftast ha en rak amortering. Det finns förvisso även bolån med serieamortering men det är mycket ovanligt. 

I denna artikel ska Smartekonomi.se visa dig hur dessa amorteringsformer fungerar och avslutningsvis även kolla på amorteringsfria lån. Vi börjar med den sorts amortering som är vanligast för privatlån, alltså annuitetslån.

Annuitetslån

Om du tar ett annuitetslån innebär det i praktiken att du betalar tillbaka exakt lika mycket varje månad på ditt lån. I betalningarna ingår avgifter, ränta och själva amorteringen, dvs återbetalningen av det belopp du lånat. Nästan alla privatlån är annuitetslån och det är därför en mycket vanlig amorteringsform. 

Fördelen med annuitetslån är att det blir enkelt för dig att planera din ekonomi eftersom månadsbetalningen inte förändras, i alla fall om du har ett annuitetslån med bibehållen annuitet. Det finns även annuitetslån med ändrad annuitet och om du tar ett sådant lån ändras månadsbeloppet om räntan förändras men inte löptiden. 

Det här kanske låter lite rörigt så därför ska Smartekonomi.se titta närmare på bibehållen och ändrad annuitet. 

Bibehållen annuitet 

De flesta privatlån har en bibehållen annuitet, även kallad falsk annuitet. Därför tittar vi på denna amorteringsform först. 

Om du tar ett lån som har en bibehållen annuitet innebär det att ditt månadsbelopp inte kommer att förändras alls under hela löptiden. Det spelar ingen roll om ränta går upp eller ner, månadsbeloppet förblir detsamma. Det som händer om räntan skulle gå upp är att räntedelen av månadsbetalningen blir större och själva amorteringen lägre, vilket i sin tur gör amorteringstakten långsammare. I sådana fall förlängs löptiden tills hela lånet är återbetalt, det är därför denna amorteringsform även kallas för falsk annuitet. 

Fördelen med bibehållen annuitet är att du vet exakt hur mycket du ska betala tillbaka varje månad. Det är bra för dig som vill inte vill överraskas av en räntehöjning som plötsligt gör din månadsbetalning högre. Nackdelen är att du i förväg inte vet exakt hur länge du måste betala tillbaka på ditt lån. Om löptiden du valt från början t ex är 48 månader kanske den förlängs till 52 månader om räntan går upp. 

Ändrad annuitet 

Det är inte alls lika vanligt att privatlån har en ändrad annuitet men det kan ändå vara bra att känna till denna amorteringsform. 

Om du tar ett lån med ändrad annuitet innebär det att löptiden inte förändras alls, inte ens om räntan skulle gå upp. Den som tar ett lån med en löptid på 48 månader kommer att vara färdigbetald inom 48 månader, punkt slut. Det är därför denna amorteringsform även kallas för äkta annuitet. Skulle räntan gå upp får du en ny återbetalningsplan med lika stora, men högre, månadsbelopp men löptiden förblir densamma. 

Fördelen med ändrad annuitet är såklart att du vet exakt hur länge du kommer att betala tillbaka på lånet. Nackdelen är att månadsbeloppet höjs om räntan går upp. Bankerna och kreditgivarna brukar anse att det är viktigare att låntagaren vet exakt hur stora deras månadsbetalningar än hur lång löptiden kommer att bli. En låntagare som plötslig får ett högre månadsbelopp kanske kan få betalningsproblem, men det brukar sällan vara något problem att betala tillbaka på sitt lån i några månader extra. Det är därför de flesta privatlån sällan har en ändrad annuitet. 

Rak amortering

Rak amortering är en vanlig amorteringsform för bolån, men är mycket ovanlig när det gäller privatlån. Om du tar ett lån med rak amortering amorterar du exakt lika mycket varje månad och betalar sedan ränta utöver det. Om räntan går upp blir månadsbeloppet högre, i alla fall på kort sikt. Ditt lån blir ju mindre för varje månad som går vilket i sin tur gör att ränteutgifterna sjunker med tiden. 

Som du säkert känner till kan man binda räntan i många år om man har ett bolån och under denna tid förändras den inte alls. Det gör att dina månadsbetalningar blir allt lägre för varje månad som går eftersom ditt lån sjunker efter varje amortering. Om du t ex har tagit ett bolån på 1,5 miljoner blir ränteutgiften inte lika stor när du bara har 1 miljon kvar att betala om räntan är densamma. 

Serieamortering

Serieamortering är en ytterst ovanlig amorteringsform. Den används inte alls ofta, men exempelvis SBAB erbjuder serieamortering för sina bolån om man inte vill ha en rak amortering. 

Om du tar ett lån med serieamortering amorterar du en mindre summa i början för att sedan betala mer och mer ju längre du har haft lånet. Du kanske amorterar 2% i fem år, sedan 3% i ytterligare fem år och efter det 4% och så vidare. Det behöver förvisso inte betyda att du får betala extremt mycket längre fram i tiden eftersom ditt lån hela tiden sjunker. Men det beror såklart även på hur ränteläget kommer att se ut i framtiden. 

Amorteringsfria lån

Om man har ett amorteringsfritt lån innebär det att man endast betalar ränta och avgifter för lånet, du amorterar inte på det alls. Tack och lov finns det inga lån som amorteringsfria under hur lång tid som helst. Om det hade funnits skulle du aldrig bli av med det och få betala ränta i all oändlighet. 

Amorteringsfria privatlån – finns det?

Det finns egentligen inga amorteringsfria privatlån, men många banker och kreditbolag erbjuder två betalningsfria månader om året. En del långivare erbjuder till och med fler betalningsfria månader än så. Under dessa månader behöver du inte amortera och du betalar varken ränta eller några avgifter. Om du utnyttjar en betalningsfri månad läggs räntan och avgifterna till din skuld. Det innebär antingen att dina kommande månadsbetalningar blir något högre eller att löptiden förlängs. 

Utöver amorteringsfria månader finns det även privatlån som är betalningsfria den första månaden då man varken behöver amortera eller betala ränta. 

Amorteringsfria bolån

Fram till juni 2016 kunde man ta amorteringsfria bolån men sedan infördes en lag som tog bort amorteringsfriheten för lån med en belåningsgrad på 50% eller mer. Numera är man tvungen att amortera 2% av det ursprungliga lånebeloppet om belåningsgraden är 70% eller högre. För lån med belåningsgrad under 70% ner till 50% är amorteringskravet 1%. Däremot kan bolånetagare som har en belåningsgrad på 49% eller lägre ansöka om amorteringsfrihet. 

Just nu råder det dock en tillfällig amorteringsfrihet för bolån för alla som önskar det, oavsett belåningsgrad. Den tillfälliga amorteringsfriheten gäller fram till den 31 augusti 2021 på grund av coronapandemin. 

Källa: Konsumenternas – Amortering

Publicerad 2021-01-13

Läs också

Bankernas bryttider

Om du ska göra en överföring från din bank till en mottagare som har ett …