Rätten att lösa lån i förtid

Oavsett vad du har för lån har du alltid rätt att lösa lånet i förtid utan kostnad, det gäller alla slags privatlån. Det är bara om du har ett bundet bolån som du måste betala en ränteskillnadsersättning om du löser det innan bindningstiden upphör. Men bara om lånet är bundet längre än 3 månader. I övriga fall har du rätt att lösa lån i förtid enligt reglerna i Konsumentkreditlagen 36 §. Och du kan alltid göra extraamorteringar eller betala in ett större belopp än vad din betalningsplan kräver.  

Om du vill bli av med ditt lån snabbare

Det finns två sätt att bli av med sitt lån snabbare. Antingen löser man hela lånet i förtid eller så gör man extraamorteringar som gör att skulden sjunker snabbare, vilket naturligtvis är bra för din plånbok. 

Lösa lån i förtid – så gör du

Om du har möjlighet att lösa hela lånet i förväg utan att det gör din ekonomi ansträngd bör du göra det. Så fort skulden är borta slipper du ju betala räntor och dina månadsutgifter blir färre. Som sagt, det kostar inget att lösa ett vanligt privatlån i förtid eftersom de inte har någon bindningstid. Den betalningsplan du får när du tagit lånet har inget med bindningstid att göra. Det visar bara hur mycket och hur länge du ska betala tillbaka på lånet såvida du inte löser lånet i förväg eller gör några extraamorteringar. 

Så här går det till om du vill lösa ditt lån:

  1. Kontakta banken eller kreditbolaget och säg att du vill lösa hela ditt lån vid nästa betalningstillfälle. Kreditgivaren har ingen rätt att neka dig detta och inte heller rätt att lägga till några slags straffavgifter, såvida det inte är ett bolån med bindningstid. I sådana fall måste du måste betala en ränteskillnadsersättning. Läs mer om det nedan. 
  2. Banken skickar en slutfaktura till dig per post eller elektroniskt. I fakturan ingår det resterande skuldbeloppet samt utgifter för ränta och de avgifter lånet normalt har fram till det datum lånet ska vara slutbetalt.  
  3. Betala fakturan.
  4. Om du inte får en bekräftelse på att lånet är färdigbetalt bör du kontakta kreditgivaren för att se att allt är okej. Du kan även be att få en skriftlig bekräftelse om detta. 

Så fungerar extraamorteringar 

Det är inte alltid man kan eller vill lösa hela lånet i förtid, men om du vill att skulden ska sjunka snabbare är det bara att göra extraamorteringar. Det har du också rätt att göra utan att det kostar dig någon extra, även om du har ett obundet bolån (som i praktiken innebär att det har en bindningstid på 3 månader). Om du har ett bundet bolån och extraamorterar riskerar du dock att få betala ränteskillnadsersättning för det. 

En extraamortering innebär att du antingen amorterar mer än vad som krävs vid nästa betalningstillfälle eller helt enkelt gör en extra inbetalning. Hur man ska gå tillväga skiljer sig åt mellan olika banker och kreditbolag. Hos en del banker kan man göra det via internetbanken. Hos andra kreditbolag kan man fixa det när man loggar in på sitt konto på deras hemsida. Och i vissa fall kan man helt enkelt betala mer än vad som står på fakturan. Det bästa är att helt enkelt kontakta sin kreditgivare och fråga hur man gör.

Så fungerar ränteskillnadsersättning

Som sagt, det är bara om du har ett bundet bolån som du måste betala en avgift om du vill lösa ett lån i förtid. Och i vissa fall även om du gör en extraamortering. Denna avgift kallas för ränteskillnadsersättning. Orsaken till att bankerna har en sådan avgift är att låntagaren och banken har en deal som visar hur länge man ska betala en viss ränta. Om det bara var att strunta i detta och byta bindningstid eller bank hur som helst skulle det inte finnas några bundna bolån längre. 

Beräkna ränteskillnadsersättningen

Ränteskillnadsersättningen baseras på skillnaden mellan den ränta du skulle ha betalt fram till bindningstidens slut och jämförelseräntan. Jämförelseräntan är samma som bostadsobligationernas ränta har plus en procentenhet. Innan 1 juli 2014 beräknades den utifrån statsobligationer och statsskuldväxlar med ett tillägg på en procentenhet, vilket var mindre fördelaktigt för låntagaren. 

Det här kanske låter som rena grekiskan om du inte är så insatt i ekonomi, eller grekiska. Om du funderar på att lösa ditt bundna bolån och vill veta hur hög avgift du måste betala behöver du emellertid inte ställa upp några ekvationer utifrån ovanstående variabler. Du kan istället beräkna din ränteskillnadsersättning på Konsumenternas hemsida. Där fyller du bara i uppgifterna om ditt bolån och så räknas din ränteskillnadsersättning ut. Mycket smidigt! 

Det här påverkar din ränteskillnadsersättning

Hur dyrt det blir att lösa bolån i förtid beror på följande faktorer:

  • Den ränta ditt bundna bolån har. Om den är låg blir ränteskillnadsersättningen lägre än vid hög ränta.
  • Längden på den bindningstid som är kvar. Om det inte är så lång bindningstid kvar är det bara positivt för låntagaren. 
  • Den skuld du har kvar vid det tillfälle du löser lånet. Ju lägre skuld, desto lägre ränteskillnadsersättning.
  • Hur mycket du skulle ha amorterat varje månad. Ju större amorteringen är desto lägre blir ränteskillnadsersättningen. 
  • Hur hög eller låg jämförelseräntan är, vilket i sin tur påverkas av bostadsobligationernas ränta. Ju lägre ränta bostadsobligationerna har desto bättre för den som vill lösa sitt bolån.

Det finns flera situationer då det kan vara bra att veta hur stor ränteskillnadsersättning man måste betala om man vill lösa lån i förtid. Det kan handla om att du hittat ett bolån med bättre ränta. Om ersättningen blir mycket liten kan det vara värt lösa lånet och ta ett nytt, billigare bolån. Det kan även vara bra att ha koll på det här om du funderar på att sälja din bostad innan bindningstiden löpt ut. Om det blir en dyr historia kanske det är värt att vänta lite, men om du anser att din ränteskillnadsersättning är acceptabel är det bara att köra på. 

Publicerad 2021-02-26

Läs också

Bankernas bryttider

Om du ska göra en överföring från din bank till en mottagare som har ett …