Så får du en skuldsanering

Är du en av de som hamnat i en riktig skuldfälla som du inte kan ta dig ur? Då är du inte ensam. Det finns över 400 000 personer som är registrerade hos Kronofogden och många av dem har svårt att få ordning på sin ekonomi. Så du behöver knappast skämmas om du skulle vara skuldsatt. 

Om du inte kan ta dig ur skuldfällan på egen hand finns det en lösning som stavas ”skuldsanering”. Skulle du få en skuldsanering innebär det att du följer en avbetalningsplan (som du får av Kronofogden) under några år. Under dessa år får du leva på s.k. existensminimum men när de tuffa åren är över är du skuldfri

Det är rätt fantastiskt att man kan få denna möjlighet, så om du är riktigt nerkörd i skosulorna ekonomiskt bör du verkligen testa att få en skuldsanering. Du har inget att förlora mer än tid och lite slit med att samla in alla uppgifter till ansökan. Men det är det värt. Om du skulle beviljas får du en helt ny start på ditt liv, helt fri från skulder! 

I denna artikel kommer vi att visa dig följande:

 1. Vad en skuldsanering är för något.
 2. Vilka skulder som inte kan omfattas av en skuldsanering.
 3. Vem som har möjlighet att få en skuldsanering. 
 4. Vem som har extra goda chanser att få en sanering. 
 5. Hur man ansöker om en skuldsanering och hur den går till om du blir beviljad.
 6. Tips på vilka dokument och uppgifter du bör ha tillhands när det är dags att göra en ansökan. 

Vad är en skuldsanering?

Innan vi tittar på vem som kan få en skuldsanering, hur man ansöker om en sådan och så vidare ska vi visa dig vad en skuldsanering egentligen är för något.

 • Syftet med skuldsaneringen är att folk som är skuldsatta och inte klarar av att betala sina skulder ska få en ny chans. 
 • Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden.
 • Om du ansöker om en skuldsanering och blir beviljad kommer Kronofogden att ge dig ett förslag.  I förslaget står det tydligt vilka skulder som omfattas, hur mycket du ska betala in till dem och under hur många år din betalningsplan ska följas. Tidigare var avbetalningsplanen alltid 5 år men idag bestämmer Kronofogden från fall till fall hur länge skuldsaneringen ska pågå. Ofta handlar det om 3 – 5 år.
 • Oftast omfattas alla skulder av avbetalningsplanen. Det kan gälla skulder hos inkasso och Kronofogden, men även skulder som inte skickats vidare för indrivning hos inkassobolag och Kronofogden. Skulder hos factoringbolag (som köper krav för att sedan driva in skulderna till sig själva) kan också omfattas. 
 • Under skuldsaneringen måste du leva på det som ofta kallas för existensminimum. Det innebär att det mesta du får över efter dina räkningar och det du måste ha kvar att leva på ska betalas in till Kronofogden. 
 • När det har gått några år och avbetalningsplanen löpt ut är du skuldfri och kan få en ny start! 

Skulder som inte ingår

Det finns en del skulder som inte kan omfattas av en skuldsanering. Det kan vara bra att ha koll på det om du skulle ha en eller flera sådana skulder. Dessa skulder ingår inte: 

 • Skulder som uppkommit efter beslut om skuldsanering. Om skulden uppkom precis innan beslutet ingår dock även denna skuld. 
 • Lån med säkerhet, t ex bolån eftersom bostaden är lånets säkerhet. 
 • Studieskulder som inte är förfallna. De studieskulder som hamnat hos Kronofogden kan omfattas av skuldsaneringen, men inte de skulder som finns kvar hos CSN.
 • Underhåll för barn. 
 • Om du har skulder som du och borgenären inte är överens om omfattas de inte av en skuldsanering. Skulden måste vara erkänd av er båda. 

Alla andra skulder omfattas dock, t ex privatlån, snabblån, kreditkortsskulder, kontokreditskulder, skulder till hyresvärden och skulder som berott på inköp på avbetalning.

Om du har skulder som du inte kan bli av med på egen hand har du möjlighet att få en skuldsanering via Kronofogden. 

Vem kan få en skuldsanering?

Det går inte med hundra procents säkerhet säga exakt vilka som kan få en skuldsanering. Kronofogden bedömer varje ärende enskilt och det är många faktorer som påverkar möjligheterna att få en skuldsanering. Dessa kriterier brukar dock behöva uppfyllas.

 • Du kan få en skuldsanering om det ser ut som att du inte kan betala dina skulder inom överskådlig framtid. Det finns ingen exakt definition av vad som menas med ”överskådlig framtid” i sammanhanget, det bedöms från fall till fall. Ofta handlar det dock om 7 – 15 år, enligt Kronofogden.
 • Skuldsanering är ingen lösning på tillfälliga betalningsproblem. Oftast måste skulderna funnits i flera år utan att du lyckats bli av med dem. 
 • Normalt måste Kronofogden se att du gjort allt för att lösa dina ekonomiska problem själv. Det kan handla om att du har försökt få en ackordsuppgörelse med en borgenär (den du är skyldig pengar, t ex en bank) eller tagit allt ditt ekonomiska överskott för att bli av med dina skulder. Du bör också gjort allt för att öka dina inkomster och minska dina utgifter.
 • Skuldsaneringen måste vara skälig med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden. 
 • Du måste ha en stark anknytning till Sverige, t ex bo, arbeta eller ha dina skulder här. 
 • Om du har haft en enskild firma eller varit delägare i ett bolag men har fått näringsförbud får du tyvärr ingen skuldsanering.

Du har möjlighet att få en skuldsanering även om du:

 • Har en låg inkomst. Det finns de som tror att man måste ha bra inkomst för att bli beviljad en skuldsanering, men så är det alltså inte. Även folk med en mycket låg inkomst har möjlighet att få en skuldsanering.
 • Lever på existensminimum. Om du skulle göra det och får en skuldsanering behöver du inte betala in någonting under skuldsaneringsperioden, skulderna försvinner ändå.  
 • Saknar inkomst. Ja, till och med folk som inte har ett jobb kan faktiskt få en skuldsanering. Det viktiga är att du inte drar på dig några nya skulder. Så om du haft skulder i flera år och kanske lever på socialbidrag som du klarar dig på, men inte kan lösa dina gamla skulder, är det inte omöjligt att du kan bli beviljad.  
 • Är ung. Om du har haft en riktigt tuff period så fort du blev myndig och dragit på dig en massa skulder är det inget hinder för att få en skuldsanering. 
 • Är gammal. Nej, det spelar ingen roll om du är över 70 år och lever på en dålig pension, du kan ändå bli beviljad. Och åter igen, det viktiga är att du har förutsättningar att inte dra på dig nya skulder under saneringen.
 • Även om du strax innan skuldsaneringen dragit på dig nya skulder har du möjlighet att få en skuldsanering, inte minst om skuldsaneringen kan göra så att du inte drar på dig nya skulder. Men naturligtvis är det inte bra om du dragit på dig en ny skuld nyligen, det minskar dina chanser att få en sanering.  

Hur ser dina möjligheter ut?

Det finns flera saker Kronofogden tittar på innan de eventuellt beviljar en skuldsanering. De bedömer varje fall individuellt och väger in en massa olika faktorer. Det går alltså inte i förväg veta om just du kommer att beviljas eller inte. Trots det ska vi på Smartekonomi.se visa dig vad Kronofogden tar med i sin bedömning och vad som påverkar dina möjligheter.

 • Kronofogden måste anse att du inte har några som helst möjligheter att klara av att bli av med dina skulder på egen hand inom överskådlig framtid. Om du t ex är arbetslös och de anser att du kan klara av skulderna bara du får vilket jobb som helst, är det inte säkert att du beviljas. Dina skulder måste alltså vara så pass stora att de anser att det nästan är omöjligt för dig att klara av att bli av med dem på egen hand även om din situation skulle förändras. Men visst finns det undantag. Även om du inte har en jättestor skuld men inte har förutsättningar att öka din inkomst så att du kan betala av den, t ex på grund av nedsatt arbetsförmåga, långtidsarbetslöshet, förtidspension eller pension, kan du beviljas ändå. Det är dock ovanligt att bli beviljad om skulden inte är större än 40 000, 50 000 kr.
 • Om du haft dina skulder i många år, kanske i fem år, utan att ha klarat av att bli av med dem har du större chans att få en sanering. 
 • Dina chanser att få en skuldsanering blir större om du har minskat dina utgifter så mycket du bara kan och dessutom försökt att öka dina inkomster så mycket som möjligt.
 • Om du kan visa att du klarar av att inte dra på dig några nya skulder under skuldsaneringen ökar du dina chanser. Om du har en låg inkomst eller lever på bidrag är det bra om Kronofogden ser att pengarna räcker till de räkningar som inte omfattas av skuldsaneringen, t ex hyra och el, och att du kan leva på de pengar som blir över. 
 • Skulle du dra på dig nya skulder under skuldsaneringstiden kommer de inte att omfattas av saneringen. Om du trots de nya skulderna klarar av att fortsätta med din betalningsplan upphör inte skuldsaneringen, men det kan vara svårt att klara av det eftersom Kronofogden gör utmätning som vanligt av de nya skulderna som hamnat hos dem. 

Så går en skuldsanering till – steg för steg 

Om du bestämt dig för att ansöka om en skuldsanering går det till så här:

 1. Du gör en ansökan direkt på Kronofogdens hemsida genom att logga in här med ditt BankID. Där får du instruktioner och ser vilka handlingar du behöver ha med i din ansökan. Om du har många skulder och spridda inkomster kan det bli en hel del att fylla i. Dessutom är det bra om du har koll på alla dina skulder, utgifter, inkomster och så vidare innan du gör din ansökan. 
 2. Efter att du har skickat in din ansökan är det bara att vänta medan Kronofogden utreder om du uppfyller kraven för en skuldsanering. Det är inte omöjligt att de kontaktar dig under tiden om de behöver mer information och dokument.
 3. Du får ett beslut. Om Kronofogden beslutat om att inleda en skuldsanering står det hur mycket du ska betala i månaden till dem. I och med beslutet får du tyvärr även en betalningsanmärkning som visar att du kommer att påbörja en skuldsanering. 
 4. Du måste börja att betala av på din skuld till Kronofogden omgående.  
 5. Senast 6 veckor efter beslutet att inleda en skuldsanering får du ett förslag på hur skuldsaneringen kommer att se ut på lång sikt. 
 6. Efter att du har fått ditt förslag kontaktar Kronofogden alla borgenärer som du är skyldig pengar och som ingår i skuldsaneringen. Kronofogden redogör sitt förslag och borgenärerna har möjlighet att framföra sina åsikter. 
 7. Ett slutgiltigt beslut om skuldsanering skickas till dig.  I beslutet finns även en slutgiltig avbetalningsplan med som du ska följa. Om du lever på existensminimum får du ingen avbetalningsplan eftersom du i sådana fall inte behöver betala in något alls under skuldsaneringsperioden (såvida du inte är företagare, för då måste du alltid betala in något). 
 8. När skuldsaneringen är över är du skuldfri! Nu kan ditt nya liv äntligen ta fart. 

Tips inför ansökan

Det är viktigt att du har koll på alla dina skulder, men även dina inkomster och andra utgifter, innan du gör en ansökan om skuldsanering hos Kronofogden. Därför ska vi ge dig några tips på vilka handlingar och uppgifter du bör samla ihop innan du gör din ansökan. 

 • Begär ett utdrag från Kronofogdens register så du ser vilka skulder du har hos dem. 
 • Samla in samtliga krav du har fått med posten från dina fordringsägare. Det kan vara krav från banker, kreditbolag, inkassobolag, factoringbolag, hyresvärdar och så vidare. Om du har haft den dåliga vanan att kasta alla fordringar direkt i papperskorgen, börja spara på alla krav innan du gör en ansökan. 
 • Kontakta alla fordringsägare för att se exakt hur stor skuld du har hos dem om det inte tydligt framkommer i kravbreven. 
 • Spara alla slags dokument som visar vad du har för utgifter, t ex hyresspecifikationer, hyreskontrakt, elräkningar och så vidare. 
 • Ta fram alla dokument som styrker din inkomst, t ex lönespecifikationer. Om du får bidrag från försäkringskassan eller lever på pension bör du även få fram dokument som styrker detta. 
 • Ta en kreditupplysning på dig själv hos UC så får du mer information om din ekonomiska situation. Om du ansökt om lån hos kreditbolag som använder sig av andra kreditupplysningsbolag än UC bör du också begära ut registerutdrag från de kreditupplysningsbolag som dessa kreditbolag använt sig av. Det är mycket vanligt att kreditbolag som erbjuder sms-lån och snabblån använder sig av andra kreditupplysningsbolag än UC, t ex Bisnode och Creditsafe. 
 • Logga in på skatteverkets hemsida med ditt BankID och skriv ut din senaste godkända deklaration. Det kan även vara bra att ha ett slutskattebesked tillhands.

Lycka till!

Vanliga frågor om skuldsanering

Vad är en skuldsanering?

En skuldsanering är till för dig som är skuldsatt och som inte kan ta dig ur skuldfällan på egen hand. Om du får en skuldsanering innebär det att du får leva på existensminimum under några år. Under dessa år måste du följa en avbetalningsplan som du fått hos kronfogden, men sedan blir du skuldfri!

Kan jag få en skuldsanering även om jag saknar inkomst?

Ja, det är faktiskt fullt möjligt. I sådana fall får du ingen avbetalningsplan och behöver således inte betala in något alls till Kronfogden.

Kan jag få en skuldsanering även om jag precis har dragit på mig nya skulder?

Ja, nya skulder behöver inte vara något hinder. Kronfogden tittar på helhetsbilden.

Vad händer om jag får nya skulder under skuldsaneringen?

Skuldsaneringen fortsätter som vanligt men kommer inte att gälla för dina nya skulder. Du kan dock få svårt att följa din avbetalningsplan om Kronfogden gör en utmätning på grund av dina nya skulder.

Gäller skuldsanering enbart för de skulder jag har hos Kronfogden?

Nej, så är det inte. Även skulder hos inkasso, factoringbolag och skulder som finns kvar hos den ursprunglige fordringsägaren (t ex banken) kan omfattas av en skuldsanering.

Hur länge pågår skuldsaneringen?

Tidigare var det 5 år men idag beslutar Kronfogden från fall till fall hur länge skuldsaneringen ska pågå. Normalt handlar det om 3 – 5 år.

Källa: Kronfogden – skuldsanering

Tror du att du kanske kan bli av med dina skulder på egen hand om de skulle vara mindre? Läs i så fall vår artikel om ackord och ackordsuppgörelse.

Uppdaterad 2021-03-31

Läs också

Hur står det till med din kreditvärdighet?

Om du har en bra kreditvärdighet blir ditt liv mycket enklare. Då kommer du förmodligen …