Så fungerar ett låneskydd

Om du ska ta ett större lån kan det kanske vara bra att teckna ett låneskydd i samband med lånet. Det kostar förvisso lite extra men är guld värt om du skulle bli sjuk eller arbetslös under en längre tid, då går skyddet in och täcker dina inbetalningar. Naturligtvis ska du inte teckna ett låneskydd om du kommer att ha goda marginaler även om du skulle bli långtidssjukriven eller arbetslös, men annars kan det vara en bra idé. 

Ett låneskydd är en slags försäkring som enbart tecknas i samband med lån, oftast bolån och privatlån. Alla storbanker och en del kreditbolag erbjuder det. Skyddet kan dock ha ett annat namn hos vissa banker. Swedbank kallar det betalskydd och hos Nordea heter det lånebetalningskydd, men skyddet har samma funktion hos samtliga banker. 

Krav för att få teckna ett låneskydd

Även om du har tillräckligt god kreditvärdighet för att få ett lån är det inte säkert att du kan teckna ett låneskydd. För att få teckna en ett låneskydd måste du:  

 • vara inskriven hos Försäkringskassan. 
 • vara folkbokförd i Sverige.
 • vara fullt arbetsför. Om det handlar om låneskydd för bolån måste du även ha en fast anställning. Även egenföretagare med en stabil verksamhet har ofta möjlighet att få ett teckna ett låneskydd. 

Kraven kan skilja sig lite åt mellan olika låneskydd, men generellt brukar det se ut såhär. De flesta uppfyller de två första kraven, det är mest anställningskraven för bolåneskyddet som en del kanske inte uppfyller. Nåja, om du inte har en fast anställning får du förmodligen inte heller något bolån. Det är dock lite intressant att låneskydd överlag inte kräver att man är med i A-kassan. 

Ersättning

Och nu kanske till det mest intressanta. Hur mycket får man i ersättning om man skulle bli arbetslös eller drabbas av arbetsoförmåga? 

 • Ersättningen täcker hela din månadsbetalning upp till 15 000 kr vilket är maxbeloppet. 
 • Ersättningen gäller i högst 12 månader. 

Kvalifikationstid 

Om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös direkt efter att du tagit lånet får du ingen ersättning från låneskyddet. Denna försäkring har nämligen en viss kvalifikationstid som först måste löpa ut innan låneskyddet träder i kraft. Skulle du bli sjuk eller arbetslös innan denna tid kommer ditt låneskydd inte träda in överhuvudtaget. 

Kvalifikationstid privatlån (blancolån)

Kvalifikationstiden för lån utan säkerhet brukar se olika ut för sjukskrivning och arbetslöshet. Den är normalt kortare för sjukdom än för arbetsoförmåga. 

 • Vid sjukskrivning brukar kvalifikationstiden vara 30 – 90 dagar. 
 • Vid arbetslöshet brukar den vara 60 – 150 dagar.

Kvalifikationstid bolåneskydd

När det gäller kvalifikationstiden för bolåneskydd brukar den se likadan ut för arbetslöshet som för sjukskrivning, men den brukar vara längre än låneskydd för privatlån. Normalt är kvalifikationstiden 150 – 180 dagar för bolåneskydd.

Karenstid

Tyvärr får du inte ersättning på en gång om du skulle bli arbetslös eller sjukskriven även om kvalifikationstiden är uppfylld. Låneskydd har nämligen en karenstid. Denna karenstid brukar vara i 30 dagar för privatlån och 30 – 60 dagar för bolån. En karenstid på 30 dagar är ganska okej eftersom du då förmodligen får din sista lön när betalningen under karenstiden ska göras. 

Låneskydd vid dödsfall

Många låneskydd gäller även vid dödsfall och går då in och betalar hela eller en del av lånet. När det gäller bolåneskydd är maxbeloppet 40 prisbasbelopp (nästan 1,9 miljoner år 2020). Ersättningen trappas dock ofta ner efter 55 års ålder och upphör helt att gälla vid 65 års ålder. 

För att låneskyddet även ska gälla för dödsfall måste låntagaren, dvs försäkringstagaren, fylla i en hälsodeklaration och den måste bli godkänd.  

Flera faktorer påverkar låneskyddets pris

Det går inte att säga hur mycket ett låneskydd kommer att kosta för just dig. Det beror på följande faktorer:

 • Vilken bank eller kreditbolag du lånar hos. 
 • Om du tar ett bolån eller privatlån.
 • Lånets storlek.
 • Din ålder. 

Ska du teckna låneskydd eller inte?

Det är svårt att svara på om man bör teckna ett låneskydd eller inte. Å ena sidan är det ytterligare en avgift i samband med lånet och det är ju inte så kul. Å andra sidan kan den vara grymt bra att ha om du faktiskt skulle bli långtidssjukskriven eller arbetslös. Då slipper du slipper du ta av dina sjukförsäkringspengar eller din A-kassa som är lägre än den lön du nyligen hade. 

Överlag tycker vi att det är viktigare att försäkra ett bolån än ett privatlån. Bolån är ju ofta mycket större och har ofta en mycket lång löptid. Mycket kan ju hända på kanske 20, 30 år. 

Du ska dock inte försäkra dig upp till tänderna. Skulle du redan ha en inkomstförsäkring och en sjukförsäkring för inkomstbortfall kanske det känns som lite överkurs att även teckna ett låneskydd. Inkomstförsäkringen hjälper ju vid arbetslöshet och inkomstbortfallsförsäkringen vid sjukskrivning. Och om du har en livförsäkring hjälper den till vid dödsfall. Skulle du ha alla dessa försäkringar kanske du kan skippa låneskyddet och spara lite pengar istället. 

Publicerad 2020-12-24

Läs också

Bankernas bryttider

Om du ska göra en överföring från din bank till en mottagare som har ett …