Starta företag – vilken företagsform passar dig?

Om du ska starta företag måste du även välja vilken företagsform du ska ha, dvs enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. De flesta som startar enmansföretag i liten skala brukar välja enskild firma eftersom det inte kräver någon kapital alls och är enkelt att starta upp. Om det är minst två personer involverade brukar man starta ett handelsbolag istället, men om omsättningen förväntas bli hög brukar aktiebolag vara det självklara valet.

I denna artikel ska vi visa dig hur de olika företagsformerna ser ut så det blir enklare för dig att välja vilket sorts företag just du ska starta upp. Vi kommer även att visa hur du startar upp enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag.

Om du funderar på att starta företag kan du även läsa vår artikel för dig som funderar på att starta företag. Där får du massor av tips och inspiration, och vi visar dig hur man förvandlar en affärsidé till en affärsplan.

Enskild firma

Det här är typiskt för enskild firma:

 • Det är mycket enkelt att starta en enskild firma.
 • Det kräver inget aktiekapital och det kostar inget alls att starta upp en enskild firma. Det är bara om du vill registrera företaget hos Bolagsverket som det kostar lite (1 100 kr), men det är inget tvång. 
 • Det är endast en person som kan äga företaget, alltså bara du själv. Naturligtvis kan du anställa folk men aldrig din maka eller make. Om din maka eller make kommer att arbeta i företaget räknas hon eller han som medhjälpande make/maka, något som ska uppges i inkomstdeklarationen. 
 • En enskild firma är ingen juridisk person. Det innebär att du inte kan teckna avtal eller ta företagslån i företagets namn. Naturligtvis kan du ta ett företagslån men då är du personligen betalningsansvarig.
 • Du är personligen ansvarig för företagets alla skulder och ingångna avtal.  Skulle ditt företag försättas i konkurs och du har skulder kvar måste du betala dem ur egen plånbok. Om du inte har några pengar kanske du måste ta ett lån eller sälja tillgångar, t ex din bil eller din bostad, för att täcka skulderna. Om du inte kan betala förtagets skulder finns det risk för att du får en personlig skuld hos Kronofogden. 
 • Skatteverket gör ingen skillnad på företagets ekonomi och din privata ekonomi, de hör helt ihop. 

Passar enskild firma för dig? 

Enskild firma kan passa bra för dig som: 

 • Kommer att vara ensam ägare. 
 • Vill slippa att sätta in 25 000 kr i aktiekapital på ditt företagskonto.
 • Vill börja lite försiktigt och inte tror att du kommer att dra in några jättesummor inom de närmsta åren. Skulle det gå riktigt bra kan du alltid ombilda företaget till ett aktiebolag vid ett senare tillfälle så att din skatt blir lägre. Det är inte speciellt svårt. 

Så startar du upp en enskild firma

Det enklaste sättet att komma igång med en enskild firma är att göra det här på Verksamts hemsida, det kostar ingenting. Verksamt drivs av de svenska myndigheterna Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Allt du behöver göra där är: 

 1. Ansöka om F-skattsedel eller FA-skattsedel (för dig som även kommer att ha en vanlig anställning vid sidan om). Det är gratis och du gör det via Bolagsverkets tjänst verksamt.
 2. Ansöka om momsregistrering via Verksamt, det kostar inte heller något. Om du ska sälja varor eller tjänster så tillkommer moms, så innan du börjar köpa in saker eller fakturera kunder bör du registrera ditt företag för moms.
 3. Om du ska ha anställda måste du även ansöka om att bli arbetsgivare, något du också gör hos Verksamt.
 4. Du kan också, via Verksamts hemsida, registrera företaget hos Bolagsverket. Då måste du också ha ett företagsnamn. Det här är inte nödvändigt men kan vara bra om du vill skapa ett starkt varumärke. Det kostar 1 100 kr om du vill registrera företaget hos Bolagsverket.  

Handelsbolag 

Om ni är minst två personer som funderar på att starta upp ett företag kanske handelsbolag kan vara något för er. Det här är typiskt för handelsbolag: 

 • Till skillnad från en enskild firma ska handelsbolaget ha minst två ägare. Om du vill starta företag med din maka eller make kanske denna bolagsform kan vara något att tänka på. 
 • Ett handelsbolag behöver inte ha något kapital i bolaget, precis som med enskild firma. Det kostar dock 1 100 kr att anmäla handelsbolaget hos Bolagsverket (som görs via Verksamt.se), vilket är obligatoriskt.  
 • Till skillnad från enskild firma är handelsbolaget en juridisk person, precis som ett aktiebolag är. Företaget kan alltså ingå avtal, äga saker och ta lån i företagets namn.
 • Till skillnad från ett aktiebolag är bolagsmännen (ägarna) i ett handelsbolag personligen ansvariga för företagets avtal och skulder, t ex om ni tagit ett företagslån. Om en skuld inte betalas kräver man att ägarna solidariskt betalar skulden. Skulle handelsbolaget försättas i konkurs och det finns skulder i bolaget drabbas alla ägare. 

Passar handelsbolag för dig?

Under följande förutsättningar kan det vara vettigt att starta ett handelsbolag:

 • Om ni kommer vara minst två ägare.
 • Om ni vill slippa sätta in något aktiekapital, vilket ni måste göra om ni startar upp ett aktiebolag.
 • Ett handelsbolag kan vara ett vettigt alternativ om du och din livskamrat vill starta upp ett företag. En enskild firma kan ju bara ha en ägare. 
 • Passar, precis som en enskild firma, bra för er som vill börja lite försiktigt och känna er fram på marknaden. Om det går bra kan ni alltid ombilda handelsbolaget till ett aktiebolag och på så sätt få ner skatten. 

Så startar du upp ett handelsbolag

Det är inte så svårt att starta ett handelsbolag som många kanske tror. Så här gör ni:

 1. Upprätta ett bolagsavtal. Ni som startar upp handelsbolaget bör komma överens vad som gäller i företaget. Muntliga överenskommelser är svåra att bestyrka så det är vettigt att upprätta ett bolagsavtal, även kallat kompanjonavtal. Avtalet kan t ex innehålla information om syftet med företaget, arbetsfördelning, arbetstider, löner, förmåner, de olika delägarnas ansvar och befogenheter, hur vinsterna ska delas ut, hur förluster ska täckas och så vidare. 
 2. Registrera handelsbolaget hos Bolagsverkets e-tjänst Verksamt. Där måste ni även ange förslag på företagsnamn, beskriva er verksamhet i en verksamhetsbeskrivning, ange vilka som ska vara bolagsmän (i praktiken vilka som ska vara delägare) och vilka som ska vara firmatecknare. En firmatecknare har rätt att skriva avtal och andra dokument i företagets namn.
 3. Bolagsverket registrerar handelsbolaget. Innan företaget registreras kan det hända att Bolagsverket begär kompletterande uppgifter. Ibland kan det bero på att företagsnamnet underkänns eller redan finns. När företaget är registrerat får ni ett registreringsbevis som bland annat innehåller handelsbolagets organisationsnummer. Samtliga bolagsmän underrättas också om att de är registrerade i handelsbolaget. Från och med nu är ert handelsbolag en juridisk person.
 4. Ser till att registrera verklig huvudman inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger handelsbolaget. Ibland kan det vara en eller flera personer som tjänar pengar på att andra drar in pengar åt dem utan att de jobbar i företaget.
 5. Registrera er för F-skatt, momsregistrera företaget och registrera det som arbetsgivare (arbetsgivarregistrering). Det gör du här. 
 6. När alla registreringar är klara är det bara att sätta igång att arbeta på allvar med ert handelsbolag! 

Kommanditbolag

Kommanditbolag fungerar i princip likadant som ett handelsbolag. Skillnaden är att: 

 • Ett kommanditbolag måste ha en så kallad komplementär som har ett obegränsat ansvar för företagets avtal, skulder och liknande.   
 • Kommanditbolaget har även en komplementärägare som har ett begränsat ansvar. 

I kommanditbolagets bolagsavtal ska det tydligt vara angivet vem som är komplementär och komplementärägare samt vad som gäller vid fördelning av resultatet och vinsten. 

Aktiebolag

Om du vill satsa stort och få mer pengar över efter skatten kan ett aktiebolag vara någon att tänka på. Det här är typiskt för ett aktiebolag: 

 • Ett aktiebolag kan ha en enda ägare, du själv, men det är vanligt att det har flera ägare.
 • Ägaren/ägarna måste sätta in ett aktiekapital på minst 25 000 kr i bolaget (tidigare var det minst 50 000 kr). Om ni t ex är tre ägare och du sätter in 15 000 kr och de andra sätter in 5000 kr var äger du tre femtedelar av företaget, vilket speglar sig i vinstutdelningen då du får tre femtedelar av vinsten. När aktiekapitalet satts in får ni aktier som motsvarar värdet av de pengar var och en av er placerat i bolaget. 
 • Aktiebolag har förmånligare skatteregler än enskild firma och handelsbolag. När du driver ett aktiebolag och plockar ut lön från företaget (som anställd) skattar du såklart som en vanlig löntagare gör. Däremot är det förmånligt att plocka ut vinst om företaget utnyttjar 3:12-regeln som ger en vinstskatt på endast 20 %. Men tänk på att du även skattar 22 % på allt företaget drar in i bolagsskatt. I det stora hela får man ändå mer över efter skatt än om man skulle haft en enskild firma eller ett handelsbolag. 
 • Ett aktiebolag är en juridisk person som kan ingå avtal. Du är inte personligt ansvarig för eventuella skulder inte betalas eller om företaget försätts i konkurs, det är ”bara” företagets ekonomi som drabbas. Om företaget tar ett företagslån brukar kreditgivarna dock vilja att en eller flera av ägarna borgar för lånet och då kan du såklart drabbas personligen. Och skatteskulder försvinner inte om företaget går i konkurs, dessa måste ägarna i alla fall betala. 
 • Alla aktiebolag måste ha en styrelse som består av minst en styrelseledamot (vilket kan vara du själv) och en suppleant som kan ersätta dig när du inte kan delta i styrelsens arbete.
 • Det måste finnas minst en firmatecknare som kan teckna avtal i företagets namn och minst en verklig huvudman, vilket normalt är företagets ägare. 
 • Ett aktiebolag måste ha en bolagsordning (som du kan läsa mer om lite längre ner på denna sida).  

Passar aktiebolag för dig?

I följande fall kan ett aktiebolag kanske passa dig:

 • Om du vill betala mindre i skatt än i en enskild firma. Men vem vill inte det?
 • Om ni kommer vara flera ägare. 
 • Om du vill minska risken att hamna i personlig konkurs. Skulle ditt aktiebolag försättas i konkurs drabbas ”bara” företagets ekonomi och du förlorar ditt aktiekapital. Det gäller dock inte obetalda skatter. 
 • Om du vill kunna utnyttja fler avdrag. I ett aktiebolag kan man ge anställa (inklusive dig själv eftersom du förmodligen är anställd i företaget) samma personalförmåner som alla andra löntagare har.
 • Om du vill kunna sälja företaget i framtiden. Det är enklare att sälja ett aktiebolag än andra företag. 

Så startar du ett aktiebolag

Även om det är lite krångligare att starta ett aktiebolag än en enskild firma är det inte supersvårt precis. Precis som med de andra bolagsformerna är det bara att sköta allt hos Bolagsverket via deras hemsida Verksamt. Så här gör du: 

 1. Upprätta en stiftelseurkund tillsammans med de andra ägarna (om du inte ska äga bolaget själv). Det är helt enkelt ett dokument som visar du (eller ni) beslutat att starta ett aktiebolag och vilka som är företagets stiftare. 
 2. Upprätta en bolagsordning. Det är ett dokument som måste innehålla information om bolagets namn, företagsnamn, styrelsens säte, aktiekapital, antal aktier, antal styrelseledamöter (och suppleanter), antal revisorer (om företaget ska ha det), hur den årliga kallelsen till årsstämman ska ske, vad som ska tas upp på årsstämman och vilket räkenskapsår bolaget ska ha.
 3. Sätt in aktiekapitalet hos den bank där ni har ett företagskonto. Då får ni även ett bankintyg som intygar att aktiekapitalet är insatt. 
 4. Registerna aktiebolaget via verksamt. De flesta uppgifter ni behöver finns i er stiftelseurkund och bolagsordning. Utöver det behöver ni skicka in bankintyget. 
 5. Anmäl verklig huvudman på Bolagsverkets hemsida. Oftast är det vilka som ytterst äger företaget. 
 6. Ansök om F-skatt. När du gör det måste du även ange vad du tror att bolaget kommer ha i vinst under det första året, vilket utgör grunden för hur mycket preliminärskatt som kommer att dras. 
 7. Registrera aktiebolaget som arbetsgivare. Det här är ett måste i de flesta aktiebolag eftersom åtminstone du själv kommer att plocka ut lön som anställd. 
 8. Du/ni måste upprätta en aktiebok som är ett register över alla aktier och aktieägare i bolaget. Alla förändringar när det gäller aktier och aktieägare måste registreras i aktieboken, t ex när en försäljning sker. 

Om du tycker att det verkar krångligt att starta upp ett aktiebolag själv kan du istället köpa ett färdigt aktiebolag, ett så kallat lagerbolag. Det finns många som säljer sådana bolag utan att det kostar speciellt mycket.  

Publicerad 2020-09-23